top of page
group-diverse-people-having-business-meeting.jpeg

Anunț rezultate concurs planuri de afaceri

Vă prezentăm rezultatele intermediare ale selecției de planuri de afaceri pentru concursul organizat în perioada 18-28 Aprilie 2022 în cadrul proiectului Start-Up Sănătos - SUS (ID 142051), proiect demarat de Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca și implementat în parteneriat cu Asociatia Inceptus România și Camera de Comerț și Industrie Bistrita-Năsăud, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, apel POCU/829/6/13 INNOTECH STUDENT, Axa Prioritară 6 - Educaţie şi competențe – Obiectiv Specific 6.13.

 

În cadrul prezentului apel, au fost depuse și evaluate 87 Planuri de afacere. Conform calendarului, afișarea rezultatelor finale se va face în data de 17 Mai 2022, ulterior soluționării eventualelor contestații.

- Depunerea eventualelor contestații: 12-13 mai 2022, până cel târziu la ora 23:59:59
- Afișarea rezultatelor finale: 17 mai 2022 până cel târziu la ora 23:59:59

Anunt rezultate intermediare

Corrigendum nr. 3

Perioada de soluționare a contestațiilor în vederea afișării rezultatelor finale după evaluarea planurilor
de afaceri depuse la Concursul organizat în cadrul proiectului ”Start-up Sănătos – SUS”
POCU/829/6/13/142051 se prelungește conform calendarului de mai jos:
Afișarea rezultatelor finale – cel târziu 20 mai 2022 la ora 23:59:59

 

Vă reamintim, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de planuri de afaceri,
în cazul acceptării contestației ca fiind motivată, eligibilitatea și planul de afacere vor fi reevaluate de
către comisia de soluționare a contestațiilor formată din alți membri evaluatori decât cei care au evaluat
inițial planul de afacere. Rezultatele se vor comunica participanților în cel târziu 20 mai 2022 și, după
caz, se vor revizui și republica listele cu rezultate.

Corrigendum nr. 3  la Metodologia de concurs

Corrigendum 3

Rezultate finale

Vă prezentăm rezultatele finale ale selecției planurilor de afaceri pentru concursul organizat în perioada 18-28 Aprilie 2022 în cadrul proiectului Start-Up Sănătos - SUS (ID 142051) după analizarea contestațiilor.

Anunt rezultate finale

group-people-working-out-business-plan-office2.jpeg
bottom of page