top of page
group-young-business-people-working-office.jpeg

ÎNSCRIERE SI ELIGIBILITATE

Începe acum!

Proiectul propune activități pentru un grup ținta de minim 350 de studenți din categoria celor cu studii liceale/licență/master/doctorat cu domiciliul in oricare din regiunile de dezvoltare a României.

În cadrul proiectului se vor putea înscrie studenți/masteranzi/doctoranzi care îndeplinesc condițiile de eligibilitate din ghidul solicitantului.

Momentul verificării respectării condiției de eligibilitate se realizează după ce membrii potențialului grup țintă optează pentru intrarea în activitățile proiectului.

Din punct de vedere al componenței, 10% din grupul tinta va fi reprezentat de studenți/masteranzi/doctoranzi cu domiciliul/reședința în mediul rural. În vederea respectării principiului egalitatii de șanse și nediscriminării în cadrul proiectului se vor oferi șanse egale tuturor, indiferent de criterii ce țin de sex, rasă, vârstă, religie, etnie, capacități fizice sau alte criterii.​

CRITERII

Îndrumarea de care ai nevoie

ANALIZA POZIȚIONĂRII

Astfel, din punct de vedere al eligibilitatii, grupul tinta trebuie sa se regaseasca intr-una din categoriile de mai jos:

  1. Studenti (ISCED 5-7) cel puțin în anul 2 de studii universitare de licenta

  2. Masteranzi

  3. Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenti doctoranzi)

  4. Cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5) înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de invatamant superior) în cel puțin anul 2 de studii.

Brainstorming

NEVOI IDENTIFICATE

Nevoile grupului țintă au fost identificate în urma soluțiillor propuse care se pliază pe nevoile persoanelor și țin cont de specificul categoriilor din care persoanele selectate fac parte

  1. nevoia finantarii (reprezinta o problema pentru 45% din respondentii care intenționează să înființeze o afacere în România în următorii trei ani),

  2. nevoia de instruire și formare antreprenoriala (81% dintre respondentii care intenționează să-și deschidă o afacere nu au pregatire teoretică în domeniul antreprenoriatului)

  3. nevoia de experienta practica (experienta insuficienta pentru 72% din respondenti), aproape două treimi din eșantion semnalizează aceasta problema.

Business Meeting

PLANIFICARE STRATEGICA

În urma concluziilor analizei de nevoi, care reflecta problemele identificate in documentele de programare si planificare strategica, proiectul își propune prin obiectivele specifice și activitățile sale sa solutioneze problemele identificate actionand pe 3 paliere si anume:

  1. Promovarea culturii antreprenoriale, creșterea competentelor antreprenoriale și încurajarea inițiativelor pe cont propriu ale persoanelor din Regiunile de Implementare

  2. Dezvoltarea a 19 noi întreprinderi din Regiunile Nord-Vest, Nord Est si Centru, cu scopul impulsionarii antreprenoriatului si crearii a cel puțin 19 locuri de munca inițiale pentru promotorii planurilor de afaceri și ulterior a încă 46 de locuri de munca, per proiect "Start-Up Sanatos - SUS"

  3. Creșterea întreprinderilor, asigurarea continuitatii si sustenabilitatii afacerilor și a locurilor de munca create, asigurarea atingerii obiectivelor și a rezultatelor asumate prin proiect în vederea indreptarii afacerilor spre maturitate în perioada ulterioară proiectului.

Business Meeting
bottom of page