top of page
31517.jpg

Anunț concurs planuri de afaceri

Administratorul schemei de antreprenoriat Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Asociația Inceptus România, Camera de Comerț și Industrie Bistrița- Năsăud anunță deschiderea sesiunii pentru depunerea Planurilor de afacere în cadrul concursului de planuri de afacere organizat în proiectul ”Start-up Sănătos - SUS” (ID 142051), co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, apel POCU/829/6/13 INNOTECH STUDENT, Axa Prioritară 6 - Educaţie şi competențe – Obiectiv Specific 6.13

Concursul de planuri de afacere presupune aprobarea spre finanțare sub forma ajutorului de minimis a 19 planuri de afaceri la care se adaugă 4 rezerve conform tabelului de mai jos, pentru înființarea a 19 întreprinderi (+ 4 rezerve) care urmează să deruleze activități economice în baza unui cod CAEN inclus în Anexa 5 - Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 sau o afacere care vizează dezvoltarea activității în domeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI - Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Centru și Nord-Est:

Screenshot 2022-04-08 at 21.25.58.png
people-talking-about-new-project.jpeg

Fiecare plan de afacere va fi depus în cadrul lotului în care concurează în funcție de bugetul solicitat și numărul de angajați asumat.

Loturile de concurs sunt:
- Lot MG40 - este format din 4 Micro-Granturi de 40.000,00€ maxim 193.740,00 lei

- Lot MG60 - este format din 6 Micro-Grant de 60.000,00€ maxim 290.610,00 lei
- Lot MG80 - este format din 6 Micro-Grant de 80.000,00€ maxim 387.480,00 lei
- Lot MG100 - este format din 3 Micro-Grant 100.000,00€ maxim 484.350,00 lei

group-young-business-people-working-office.jpeg

Sesiunea de depunere este deschisă:

 1. pentru absolvenții programelor de formare competențe antreprenoriale desfășurate în cadrul proiectului - seriile nr. 1 - 25 organizate de partenerii Asociația Inceptus România (P1) și Camera de Comerț și Industrie Bistrița – Năsăud (P2)

 2. pentru participanți înscriși în grupul țintă al proiectului care pot face dovada că au absolvit anterior un program de formare antreprenorială autorizat de minim 40 de ore și care s-au înscris în proiect - persoane care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, dar nu au absolvit cursul din cadrul proiectului.

Planurile de afaceri pot fi elaborate si depuse individual sau în echipă de mai multi membri ai grupului țintă participanți în cadrul cursurilor de formare.

La selecția celor 19 Planuri de Afaceri aprobate + 4 rezerve, juriul va avea în vedere rezultatele asumate prin proiectul ”Start-up Sănătos - SUS” (ID 142051) :

 • min. 4 Planuri de afacere sunt din domeniile de specializarea inteligenta prin punctarea suplimentară a afacerilor care propun comercializare de bunuri sau furnizare de servicii inovative (noi sau semnificativ îmbunătățite față de ceea ce există pe piață, în conformitate cu domeniile selectate din SNCDI în ariile de activitate economică la nivel de cod CAEN de 4 cifre selectate din SNC);

 • min. 1 Plan de afacere include măsuri de promovare Inovare Socială;

 • min. 3 Planuri de afacere au soluții pentru implementare TIC;

 • min. 2 Planuri de afacere propun măsuri pentru nediscriminare;

Platforma de depunere a planurilor de afacere va fi deschisă cel târziu în data de 18.04.2022.
Termenul limită de depunere a planurilor de afaceri este 28.04.2022 ora 23:59:59

Link acces platformă de depunere plan de afacere: https://sus.fluxx.pro/concurs/

Image by National Cancer Institute

o Persoanele care fac parte din Grupul Țintă al proiectului vor solicita prin email, trimis la adresa startupsanatos@gmail.com, accesul la platforma de depunere planuri de afacere. Aceștia vor primi datele de acces pentru platformă, inclusiv indicațiile de folosire, prin e-mail, de la adresa startupsanatos@gmail.com începând cu data de 14.04.2022.

o Persoanele care nu fac parte din Grupul Țintă al proiectului și doresc să depună Plan de afacere pentru concurs se vor înscrie in Grupul Țintă al proiectului accesând link-ul: completând formularul si anexând in cererea din link următoarele documente la adresa, nu mai târziu de 18.04.2022:

 1. Adeverință de student

 2. Scan Carte identitate / Permis de ședere în România

 3. Scan Certificat căsătorie/sentință divorț (dacă este cazul)

 4. Scan certificat/adeverință de absolvire curs autorizat competențe antreprenoriale de min. 40 ore

 5. Declarație de GDPR

 6. Formular de înregistrare în grupul țintă al proiectului

Odată dosarul validat, candidatul va primi datele de acces în platformă.

Condiții privind înscrierea la concurs

Detalii cu privire la conținutul Planului de afacere și anexele aferente disponibile se regăsesc în Metodologia de organizare şi desfășurare a concursului de planuri de afaceri.

Concursul se adresează oricărei persoane fizice înregistrată în grupul țintă al proiectului care

respectă următoarele condiții:

 • face parte din categorii eligibile de grup țintă conform proiectului:

  o Studenți (ISCED 5-7) înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii licență
  o Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi) o Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5) înmatriculați în colegiile organizate

  la nivelul instituțiilor de învățământ superior) în cel puțin anul 2 de studii.

 • are reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban în orice regiune de dezvoltare din România: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord - Vest și Centru, cât și în regiunea mai dezvoltată București Ilfov, cu mențiunea că dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV ÎN REGIUNILE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI Nord-Vest, Centru și Nord-Est, sediul social și punctele de lucru aferente activităţilor economice sprijinite prin schema de minimis vor fi situate în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Vest,

  Centru și Nord-Est, mediul rural sau urban.

 • are minim 18 ani la data depunerii planului de afaceri;

 • are capacitate deplină de exercițiu;

 • nu face obiectul unor restricții privind desfășurarea de activități economice

  (incompatibilitate, interdicție etc.);

 • nu e angajat al Administratorului schemei;

 • nu a avut încheiate CIM/prestări servicii/drepturi de autor în proiect;

 • intenționează să înființeze o afacere în baza unui cod CAEN/unor coduri CAEN

  menționate în Anexa 5 Lista codurilor CAEN eligibile aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 sau o afacere care vizează dezvoltarea activității în domeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI - Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în mediul urban/rural, în oricare din județele regiunilor Nord- Vest, Nord-Est și Centru;

 • investiția propusă în planul de afaceri vizează o activitate din cod CAEN eligibil/coduri CAEN, conform Listei CAEN eligibile (Anexa 5 la prezenta Metodologia de organizare şi desfășurare a concursului de planuri de afaceri);

 • investiția propusă în planul de afaceri prevede angajarea numărului de persoane la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin pentru numărul minim de persoane asumat prin planul de afacere;

 • cheltuielile aferente ajutorului de minimis incluse în planul de afacere fac parte din categoria de cheltuieli eligibile conform Listei de cheltuieli eligibile (Anexa 6 la Metodologia de organizare şi desfășurare a concursului de planuri de afaceri)

ATENȚIE!
În cadrul concursului o persoană înregistrată în Grupul Țintă poate să depună un singur plan de afacere!

Metodologie

Documentație plan de afacere

Anexa 1 - Schema de minimis INNOTECH

Anexa 2 - Ghid Condiții specifice - Innotech Student

Anexa 3 - Contract de subvenție Innotech Condiții minime - Innotech Student

Anexa 5 - Lista coduri CAEN eligibile

Anexa 5 bis - Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate

Anexa 6 - Cheltuieli eligibile directe care intră sub incidența ajutorului de minimis

Anexa 7 -  Plan de afacere  în cadrul proiectului Start-Up Sănătos – SUS Model recomandat

Anexa 11 - Grila integrată de evaluare planuri de afaceri

Anexa 14 - Model contestație

Corrigendum nr. 1

Datorită solicitărilor și întrebărilor primite, punem la dispoziția aplicanților Corrigendumul nr. 1  la Documentația de Concurs a Planurilor de Afaceri  din cadrul proiectului ”Start-up Sănătos – SUS” POCU/829/6/13/142051, care aduce informații suplimentare și clarificări la documentația inițial publicată. Acestea nu aduc schimbări structurale în planul de afacere și nu influențează planurile de afacere deja depuse.    
   
   Dorim de asemenea să vă reamintim calendarul depunerii planurilor de afaceri:
   
   PERIOADA DE DEPUNERE A PLANURILOR DE AFACERI
   - Apelul s-a deschis prin publicarea Anunțului și a Metodologiei de Concurs în data de 09.04.2022.
   - Termenul limită de depunere a planurilor de afaceri este 28.04.2022 ora 23:59:59
   - Afișarea rezultatelor preliminare în urma evaluării planurilor de afacere depuse - 6 mai 2022 până cel târziu la ora 23:59:59.
   - Depunerea eventualelor contestații – 8 mai 2022, până cel târziu la ora 23:59:59.
- Afișarea rezultatelor finale – 10 mai 2022 la ora 23:59:59

 

Corrigendum nr. 1  la Documentația de Concurs a Planurilor de Afaceri

Anexa 7 - Macheta plan de afaceri (Corrigendum)

Corrigendum 1

Corrigendum nr. 2

Perioada de evaluare a planurilor de afaceri depuse la Concursul organizat în cadrul proiectului ”Start-up
Sănătos – SUS” POCU/829/6/13/142051 se prelungește conform calendarului de mai jos, având în
vedere complexitatea celor 87 planuri de afaceri depuse:

- Afișarea rezultatelor preliminare în urma evaluării planurilor de afacere depuse: 11 mai 2022 până cel târziu la ora 23:59:59.
- Depunerea eventualelor contestații: 12- 13 mai 2022, până cel târziu la ora 23:59:59
- Afișarea rezultatelor finale: 17 mai 2022 până cel târziu la ora 23:59:59

Corrigendum nr. 2  la Metodologia de concurs

Corrigendum 2

Vă dorim succes!

bottom of page