top of page

START-UP SĂNĂTOS - SUS

Succesul începe cu o singură decizie

people-talking-about-new-project.jpeg

DESPRE PROIECT

Start-Up Sănătos - SUS este un proiect demarat de

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca care se va implementa în parteneriat cu Asociatia Inceptus Romania și Camera de Comerț și Industrie Bistrita-Năsăud.


Proiectului ”Start-Up Sănătos - SUS” este finanțat în cadrul apelului POCU/829/6/13/ Innotech Student. Contractul de finanțare semnat este în valoare de 9.686.442,36 RON.

OBIECTIVE PROIECT

În cadrul proiectului “Start-Up Sănătos (SUS)”, 350 de studenți (licență, master, doctorat) vor beneficia de formare specializată în domeniul antreprenoriatului și vor avea posibilitatea de a-și dezvolta ideile sub forma unui plan de afaceri. Mai departe, studenții participanți la program, vor putea primi sprijin financiar nerambursabil, de până la 100.000 euro, pentru punerea în practică și operaționalizarea planului de afaceri.

Proiectul răspunde la nevoile grupului țintă prin implementarea unui pachet de măsuri integrate în vederea sprijinirii înființării, funcționării și dezvoltării unor afaceri inițiate de studenți înrolați la licența/colegiu universitar/masterat/doctorat. 

Office Hallway

ÎNFIINȚAREA PROPRIEI ÎNTREPRINDERI

Implementarea proiectului consta în dezvoltarea a 19 de noi întreprinderi în Regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Centru, în scopul impulsionării antreprenoriatului și creării a cel puţin 19 locuri de munca inițiale pentru promotorii planurilor de afaceri și ulterior a încă 46 de locuri de muncă, per proiect "Start-Up Sănătos - SUS" prin: acordarea ajutorului de minimis cuprins între valorile de 40 și 100 mii EUR și prin monitorizarea funcționării și dezvoltării celor 19 de întreprinderi pe perioada primului an de activitate, implicit verificarea angajării și menţinerii a numărului de salariați asumate/întreprindere, în conformitate cu contractele de subvenţie și cu planurile de afaceri.

31517_edited.jpg

ACCES LA RESURSE

În cadrul Start-Up Sănătos - SUS, prin platformele partenerilor vor fi publicate si profilele celor 19 antreprenori sustinuti in cadrul proiectului si se va incuraja inscrierea si acelor companii la care vor fi desfasurate stagiile de practica. Beneficiile utilizării platformelor sunt date de posibilitatea identificarii de potentiali parteneri de afaceri, furnizori de produse si servicii prin aplicarea unor filtre in functie de locatia acestora, respectiv domeniul pe care il deservesc.
In plus, antreprenorii sprijiniti prin proiectul Start-Up Sanatos - SUS vor avea acces la interviuri si relatari din experienta a aproximativ 100 start-up-uri cu privire la diversele provocari intampinate in primele 18 luni de viata si solutiile gasite.
Afacerile nou create vor fi invitate sa devina membri ai retelei AIR 4 Europe - Afaceri si Inovare care pune accent pe dezvoltarea de parteneriate profesionale autentice si promovarea rezultatelor deosebite.

84771_edited.jpg

FLUXUL PROIECTULUI

Procesul de implementare a proiectului: 

 • intr-o etapa initiala va avea loc procesul de informare și motivare a publicului din regiunile de implementare a proiectului, 

 • se va face selecţia şi menţinerea grupului tinta de min 350 de participanţi, din care 10% sunt din mediul rural, pentru participarea la formare antreprenorială certificată ANC, 

 • Ulterior se va face selecţia a 19 de planuri de afaceri ce se vor finanţa prin proiect, 

 • Se va intermedia participarea la stagii de practica în domenii similare cu cele ale afacerilor selectate, 

 • Se va oferi consultanţă și consiliere pentru cei 19 de beneficiari cu planuri de afacere selectate in domenii cheie pentru înfiinţarea și demararea noilor întreprinderi, 

 • Se va monitoriza funcţionarea şi dezvoltarea întreprinderilor, concomitent cu acordarea ajutorului de minimis și ulterior monitorizarea acestora în sustenabilitate, conform prevederilor POCU și ale contractului de subvenţie.

Startup
Home: Despre
group-young-business-people-working-office.jpeg

ÎNSCRIERE SI ELIGIBILITATE

Începe acum!

Proiectul propune activități pentru un grup ținta de minim 350 de studenți din categoria celor cu studii liceale/licență/master/doctorat cu domiciliul in oricare din regiunile de dezvoltare a României.

În cadrul proiectului se vor putea înscrie studenți/masteranzi/doctoranzi care îndeplinesc condițiile de eligibilitate din ghidul solicitantului.

Momentul verificării respectării condiției de eligibilitate se realizează după ce membrii potențialului grup țintă optează pentru intrarea în activitățile proiectului.

Din punct de vedere al componenței, 10% din grupul tinta va fi reprezentat de studenți/masteranzi/doctoranzi cu domiciliul/reședința în mediul rural. În vederea respectării principiului egalitatii de șanse și nediscriminării în cadrul proiectului se vor oferi șanse egale tuturor, indiferent de criterii ce țin de sex, rasă, vârstă, religie, etnie, capacități fizice sau alte criterii.​

Home: Inscrie-te

CRITERII

Îndrumarea de care ai nevoie

ANALIZA POZIȚIONĂRII

Astfel, din punct de vedere al eligibilitatii, grupul tinta trebuie sa se regaseasca intr-una din categoriile de mai jos:

 1. Studenti (ISCED 5-7) cel puțin în anul 2 de studii universitare de licenta

 2. Masteranzi

 3. Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenti doctoranzi)

 4. Cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5) înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de invatamant superior) în cel puțin anul 2 de studii.

Brainstorming

NEVOI IDENTIFICATE

Nevoile grupului țintă au fost identificate în urma soluțiillor propuse care se pliază pe nevoile persoanelor și țin cont de specificul categoriilor din care persoanele selectate fac parte

 1. nevoia finantarii (reprezinta o problema pentru 45% din respondentii care intenționează să înființeze o afacere în România în următorii trei ani),

 2. nevoia de instruire și formare antreprenoriala (81% dintre respondentii care intenționează să-și deschidă o afacere nu au pregatire teoretică în domeniul antreprenoriatului)

 3. nevoia de experienta practica (experienta insuficienta pentru 72% din respondenti), aproape două treimi din eșantion semnalizează aceasta problema.

Business Meeting

PLANIFICARE STRATEGICA

În urma concluziilor analizei de nevoi, care reflecta problemele identificate in documentele de programare si planificare strategica, proiectul își propune prin obiectivele specifice și activitățile sale sa solutioneze problemele identificate actionand pe 3 paliere si anume:

 1. Promovarea culturii antreprenoriale, creșterea competentelor antreprenoriale și încurajarea inițiativelor pe cont propriu ale persoanelor din Regiunile de Implementare

 2. Dezvoltarea a 19 noi întreprinderi din Regiunile Nord-Vest, Nord Est si Centru, cu scopul impulsionarii antreprenoriatului si crearii a cel puțin 19 locuri de munca inițiale pentru promotorii planurilor de afaceri și ulterior a încă 46 de locuri de munca, per proiect "Start-Up Sanatos - SUS"

 3. Creșterea întreprinderilor, asigurarea continuitatii si sustenabilitatii afacerilor și a locurilor de munca create, asigurarea atingerii obiectivelor și a rezultatelor asumate prin proiect în vederea indreptarii afacerilor spre maturitate în perioada ulterioară proiectului.

Business Meeting
Home: Criterii

ÎȚI MULȚUMIM CĂ EȘTI PARTE DIN PROIECT!

 • Facebook
woman-showing-something-her-colleagues-during-meeting.jpeg
Home: Contact

PARTENERII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

logolung-scurt ccibn_edited.png

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BISTRIȚA NĂSĂUD

Logo UMF RO.png

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ SI FARMACIE "IULIU HAȚIEGANU" CLUJ-NAPOCA

logo Inceptus.png

ASOCIAȚIA INCEPTUS ROMÂNIA

care te conduc spre Antreprenoriat

Home: Parteneri
bottom of page